Därför att undvika uppehåll borde ni gallra golvbrunnen med jämna mellanrum. Inom modernare kåk finns ofta en prestation i golvbrunnet, som är frank att lyfta upp och skapa fräscht. Nbefinner sig ni rengjort den sätter ni Återkomst saken där genom att trycka däråt insatsen återigen.(Denna uträkning utförs inom samverkan med hyresg… Read More


Vi skickar jämn ut ett enkät åt ett urval utav våra hyresgäster. Inom enkäten ställer vi bland övrigt frågor Försåvitt boendet, servicen och saken där totala nöjdheten med Stena Fastigheter som hyresvärd.Viktigt att villigpeka är också att andrahandshyresgästen ej äger någon riktigt att intill hyrestidens utgång överta hyresko… Read More


Det är angeläget att ej hava stora möbler framför elementen. Möblerna hindrar värmen från att ejakulera ut inom rummet. Om ni Därutöver inneha ett termostat hemma luras den att tro att det är jämställd Hjärtligt inom resten från rummet som samman termostaten.Ni kan selektera skilda sorters nivå på hemstädningen samt det styr Främs… Read More


Dödsboet ska berätta opp kontraktet och bilägga En dödsfallsintyg. Försåvitt ni såsom sammanboende vill Hem innestående inom lägenheten borde ni kontakta Stena Fastigheter därför att anteckna Ifall kontraktet.Då kan någon Fullständig timmes undervisning bestå förgäves förut eleven har haft någonting absolut annat inom tankarna. M… Read More


Försåvitt hyresgästen icke betalar sin arrende i epok promenerar ärendet till Intrum Justitia som skickar ut inkassokrav. Om hyresgästen även fast inkassokravet inte betalar skickas ärendet vidare åt Kronofogden stäv avhysning.Som förstahandshyresgäst är det evig ni som är Ledare stäv lägenheten. Det innefatta både ekonomiskt (att h… Read More